• UiAs styre, med rektor i spissen står selvstendig ansvarlig for å vurdere om direktørens innstilling gir ønsket utvikling for studentrekruttering og styrking av fagmiljøene, skriver artikkelforfatteren. På bildet: deler av UiAs styre - rundt bordet: Bjørn Stordrange, Dag Nordbø, Helene Falch Fladmark, Elin Gauslaa, rektor og styreleder Torunn Lauvdal, universitetsdirektør Tor Aagedal og Kathrine Skretting. FOTO: ARKIV

HiT- men ikke lenger

"Det eneste vi vet om fremtiden, er at den ikke ser ut som i dag." Det har UiA-direktøren tidligere sagt om et stadig behov for endring.