Nærhetsproblem og stordriftsulemper

Diskusjonen om kommunestørrelse og kommunesammenslåing har nådd nye høyder etter at landet fikk ny regjering i fjor høst. Også her på Sørlandet har debattantene stått i kø.