• Det oppfattes som riktig at kvinner bør redusere ambisjonene sine og tilpasse seg normen om å prioritere barn og omsorg, mens menn skal forsørge familien, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Mike Tombs

Mer likestilling, takk!

Denne uka markerte vi den årlige solidaritetsdagen for kvinner over hele verden, der det grunnleggende spørsmålet er om kvinner er frie til å velge de livene de vil. Kvinnedagens markering peker på saker politikerne bør jobbe med frem mot 8. mars neste år.