Det er kun resultatet som teller!

I frivillig arbeid refereres det ofte til hva man har generert av inntekter, hva man har gjort og om hvor mye som har gått til såkalt administrasjon.