Morsrollens pris og menns vilje

Erfaring viser at det er kvinnene som i stort flertall utnytter kontantstøtten til å værem er hjemme med barn.