• mike - lørkom 150613 - vidar u.jpg

Når kristne misbruker Guds navn

Det er langt fra noe nytt fenomen. Men de siste par ukene har vi sett nye, skremmende eksempler på at kristne på ytre høyre fløy misbruker kristendommen politisk.