Velgrunna kritikk av Jernbaneverket

Galt blir ikkje ratt av di det kjem frå ein statleg etat.