Vil Erna legge ned Bygland kommune?

Kommentar til Leiv Rygg, ordfører i Bygland.