Sommeråpent og kystkulturen

Det haster fortsatt med å redde kystkulturen!