Etter Molands død

Med det tragiske utfallet saken fikk søndag morgen, er det all grunn til å forvente at norske myndigheter gjør alt som står i deres makt for å få Molands kiste hjem så raskt som mulig.