• ARENDALSUKA: Under årets Arendalsuke ble Barnas Ingeniørdag arrangert - av NITO og Vitensenteret. FOTO: NITO

Sørlandsutvalget har talt: Sørlandet i verden – verden på Sørlandet

Finansieringen av UiA har ikke stått i stil med denne utviklingen. Universitetet finansieres fremdeles som en høgskole.