• sx66a4ea.jpg FOTO: SCANPIX

Innbruddsraid og politisk unnfallenhet

Da Norge undertegnet Schengen-avtalen i 2001, ble grensekontrollen bygget ned.