Skoleresultatene

I forbindelse med norske 15-åringers resultater målt i PISA-undersøkelsen til OECD i fagene matematikk, naturfag og lesing, har jeg noen tanker om matematikkfaget.