• I den siste rødliste for arter (2010) er 2398 arter vurdert som truet, skriver artikkelforfatteren. Hvit skogfrue (bildet), som finnes på få steder i Agder, er en av disse rødlistede arter, og er derfor totalfredet. FOTO: ARKIV

Kunnskap nytter

Truet natur er et tema som utløser mange følelser og meninger, og kunnskap kommer ofte i skyggen av steile fronter mellom ulike aktører.