Barneombudet og omskjæring

Ved å lage en lov som tvinger jødene til å forby omskjærelse, så har en gått inn på religionsfrihetens egenverdi.