• VIKTIG NÆRVÆR: Utdanningsforbundet ber regjeringen gjeninnføre en øvre grense for hvor mye elever kan være borte fra undervisningen i videregående skole. FOTO: SCANPIX

Fraværet i skolen

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Men de bør også ha en klart definert plikt til å møte fram.