• mike sommer.jpg

La det regne …

Av Ole Lillesvangstu, seniorkommentator