Æ e skuffet - veldig skuffet...

Jeg tror at konsekvensene ved nedlegging av Fitness Lady blir ille sett i et helseperspektiv