Profesjonalitet, integritet og nøytralitet

Faglig selvstendighet og integritet følger ansvaret knyttet til det å være en profesjonsutøver, uavhengig av om man er lege, prest eller advokat.