• SUPPLERER: Stadig flere bønder må supplere gårdsinntekten med inntekter utenfor bruket, skriver artikkelforfatteren. Arbeidstiden som brukes til matproduksjon reduseres. FOTO: Birte Usland

Norsk matproduksjon – et verdivalg