Høyere ambisjoner for norsk forskning

Høyre slår fast at den samlede forskningsinnsatsen skal tilsvare 3 prosent av BNP innen 2030.