• VOLD: Vi må alle bli bedre til å se naboer, venner og barn tydeligere – og melde til barnevernet når vi er i tvil, skriver innsenderen. FOTO: SCANPIX

Krafttak mot vold

Det er bra! Vold er en av de største folkehelseutfordringene vi har i Norge og verden i dag.