Skyllingsheia skal bevares

Svar til Vågsbygd Vel angående utbygging av Lumberområdet.