Fengsel til Vennesla

Det var både politisk og strategisk lurt av Kristiansand å gi Vennesla en håndsrekning i denne saken.