Kjærlighet – ikke helvete

Om nåtidens forkynnelse i forhold til tidligere.