Gud i politikken

Når sluttet Gud å bli og å være politiker?