Høyre og fedrekvoten

Høyre snakker om familiers valgfrihet som den styrende kraft i deres politikk. Vi kan ikke ofre alt på valgfrihetens alter.