AAP-mottakere og kontakten med NAV Kristiansand

Det er feil at NAV har "glemt" 500 AAP-mottakere i tre år.