Ydmyk pave - store utfordringer

Pave Frans har en tung gjerning foran seg hvis han skal bli noe annet enn en overgangsfigur.