Kirkeordningen i historisk perspektiv

Debatten om stat og kirke drar seg til etter at både kirkens og regjeringens kommisjon har presentert sine fremlegg. Utover høsten er det særlig viktig at menighetsråd og kommuner kommer inn i samtalen, gjerne med etterlysning av videre utredningsbehov.