Spenstig ved havna

10.000 kvadratmeter med kulturbasert næringsvirksomhet, et moderne konferansesenter medregnet, vil kunne bli et aktivum for en by hvis kulturelle ambisjoner så langt har kommet sterkest til uttrykk gjennom Cultiva.