Arenaen finansiert

At Start Toppfotball måtte avhende drøye 2500 kvadratmeter kontorarealer i Sør Arena for å få stadionprosjektets langsiktige finansiering på plass, innebærer et element av «å selge arvesølvet.»