Norges bilby nr. 1

Ingen steder i landet er veksten i biltrafikken større enn i Kristiansand.