Alternativ løsning: Hvordan få nåla tilbake i veggen?