Hvorfor er vi så mye sykere enn våre naboland?

600.000-800.000 nordmenn i arbeidsfør alder er på uføretrygd, attføringspenger eller rehabiliteringspenger. Det betyr at én av fire nordmenn mellom 20 og 64 år er på en aller annen form for trygd.