Usikker optimisme

De tre første månedene i år hadde Tyskland en økonomisk tilbakegang på 3,8 prosent.