Hvor trøtt går det an å bli?

Birgitte Klækken, journalist med mammaperm, filosoferer over manglende søv og konsekvensen av det.