Makt til å spare sivile

Når vi markerer Genèvekonvensjonenes 60 år, er det med visshet om at en hel verden er enige i at det finnes regler i krig.