Snus- og røykfri skoledag

Videregående skole er en av de fremste arenaer for rekruttering av tobakksbrukere. Kreftforeningen utfordrer fylkespolitikerne i Vest-Agder på dette området.