• Det er stor mangel på fosterhjem til barn og unge som trenger en tryggere tilværelse. FOTO: NTB Scanpix

Dyrebare hjem

Behovet for fosterforeldre øker. Det er samfunnsansvar å sørge for at barn og unge som trenger det, får komme til nye hjem.