Hadde ordføreren glemt klubba hjemme?

I reglementet for Kristiansand bystyre står det at representantene "skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort."