• signal dommen.jpg FOTO: Ann Magritt Arnli

NRK på Tangen, et fremmedelement!

Tangen har vokst frem som en ny moderne bydel, men området har vært en skamplett i tidligere tider.