Vi har på lederplass gjentatte ganger etterlyst slike tiltak og på nyhetssidene forøkt å vise at dette er stort problem for dem det rammer. Ikke minst har det vært viktig å få unge mennesker vekk fra den galeien det er å bli hektet på pengespill.Derfor er det en delseier når det fra nyttår av blir 18-årsgrense for automatspill. Hvordan denne loven slår ut i praksis, gjenstår å se, men det virker oppløftende når næringsdrivende som har automater i sine lokaler, sier at de i ytterste fall vil fjerne automatene. For oss er det helt i orden. Det er like greit å få dem vekk.Så langt automatene. Nå etterlyser vi initiativ fra storting og regjering mot de mange pengespillene som promoteres i beste sendetid på NRK fjernsyn. Dette uvesenet burde vært stoppet for lenge siden. Det neste blir kanskje at et kriserammet NRK tilbys andeler av overskuddet fra spillene?