• - Vi trenger et tolerant samfunn som våger å ha ulike meninger, skriver pastor Rune Tobiassen og gratulerer med ti-års jubileet for forum for tro og livssyn. Bildet er fra et fellesmøte i Vennesla i 2013. FOTO: Frode Lindblom

Tolererer vi oss i hjel?

Toleranse er blitt en selvfølge for oss i dag, men våger vi å være uenige? Eller er vi redde for å bli oppfattet som intolerante?