- Vi trenger et tolerant samfunn som våger å ha ulike meninger, skriver pastor Rune Tobiassen og gratulerer med ti-års jubileet for forum for tro og livssyn. Bildet er fra et fellesmøte i Vennesla i 2013. - Vi trenger et tolerant samfunn som våger å ha ulike meninger, skriver pastor Rune Tobiassen og gratulerer med ti-års jubileet for forum for tro og livssyn. Bildet er fra et fellesmøte i Vennesla i 2013. Foto: Frode Lindblom

Tolererer vi oss i hjel?