Presisering

For å unngå eventuelle misforståelser om min kronikk 4. februar om vindkraft, vil jeg presisere at Naturvernforbundet selvfølgelig er positiv til Tysklands målsetting om å frambringe grønn energi for å fase ut kullkraft – og atomkraftverk.