• Ved systematisk overvåkning, vilkårlige fengslinger og presse- og internettsensur, tråkker okkupantene på det saharawienes grunnleggende friheter, skriver artikkelforfatterne. På bildet: Saharawiske innbyggere demonstrerer mot Marokko ved å rope slagord (2011). FOTO: SCANPIX

Den ufullstendige avkoloniseringen

I Vest-Sahara er FN tause vitner til alvorlige menneskerettighetsovergrep.