Borte Moe neste?

Første nestleder Ola Borten Moe må etter alt å dømme også trekke seg for at Sp skal få ro.