Homofiles rett til kirkelig vielse

Vi er alle like i forholdet til Gud.