Inkludert i denne loven var beiterett for kyr. Senere fikk også norske kyrlovfestet rett til mosjon, fra 1997 gjeldende forbåsfjøs og fra 2014 også for løsdriftsfjøs.

Et anstendig liv uten unødig lidelse, det burde de har rett til under sin korte stund på jorden, skrev Astrid Lindgren. Et anstendig liv betyr for kua blant annet å få komme ut i frisk luft, bort fra halslenka og den elektriske kutreneren, de skarpe lysrørene og den larmende fjøsvifta,bli rein fra skitten som kan sitte fast på lårene og få kjenne solskinn på kroppen,beite friskt gress og ligge i ei mjuk eng. Enten det er båsfjøs eller løsdriftsfjøs trenger kua denne pausen fra det ensformige og gledesfattige livet.

Tilsyn med mosjonskrav

8 av årets 52 uker i friluft er et beskjedent krav, men bedre enn ingenting. Likevel er det en del som ikke får dette en gang. I fjor stod flere eiere av løsdriftsfjøs frem og innrømmet at de fortsatt hadde kyrne inne. I år har Mattilsynet varslet at det vil bli ført tilsyn med at mosjonskravet følges, og at brudd på bestemmelsen kan straffes med overtredelsesgebyr og tilbakeholdelse elleravkorting avproduksjonstillegg. Det er bra at også dyrene i løsdriftsfjøs skalut i år, uten flere utsettelser eller kompromisser.

Reklamen på melkekartongene viser beitende kyr i ei sommereng. Dette stemmer for en del av kyrne,somer ute mellom melkingene på gårder, setrer eller fellesbeiter, og de som avsines og slippestil fjells et par måneder. Men det er også en annen gruppe. De som produserer sommermelk basert på innefôring. Selv midtsommer når naturen står i fullt flor er mange kyr inne. Viftene går på spreng på hete dager, mens beitene ligger overgrodde og uten tegn til dyr. Først på seinsommeren eller høsten kan disse dyrene komme ut for å gå noen uker på håen. Det er tvilsomt om de får 8 uker, men derimot sannsynlig at den tida de får regner vekk.

Like ulykkelige som grisene

De er, virker det som, snart like ulykkelige som grisene og kyllingene i dyrefabrikkene, skrev Astrid Lindgren om kyrne i 1985. I dag, 30 år senere, er de nok ikke så mye lykkeligere. De blir fortsatt fratatt kalvene sine ved fødselen, de fleste står fortsatt lenket på bås og mangeser lite til sommerenga.Når en vet hvor mye beiting og uteliv betyr for dyrenes trivsel og helse,er det viktig å sørge for alle dyrene som mosjonskravet gjelder for — og helst de andre også - får komme ut og glede seg over livet mens det ennå er sommer.