• Midt på 1970-tallet var det mange som var kritisk til både sanering av hus og utformingen av nye, skriver artikkelforfatterne. Som reaksjon på dette kom en arkitektur som går i dialog med sine omgivelser uten å gi slipp på sin modernitet.  Foto: ARKIV

Agder Teater

I forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for kvartal 49 er det dratt i gang en viktig og interessant debatt om vern eller sanering av det nå fraflyttede teaterbygget.